Μεταλλικές κατασκευές

Οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούν ταχύτατη και οικονομικότατη λύση, λόγω του βιομηχανοποιημένου τρόπου παραγωγής προσφέροντας παράλληλα αντοχή, ασφάλεια, αντισεισμική προστασία και φυσικό φωτισμό.

Με την στελέχωση των έμπειρων μηχανικών της, αλλά και με την πολυετή εμπειρία των ιδιοκτητών της, η Μέταλλον Μιχαήλος είναι σε θέση να αναλάβει την κατασκευή και ανέγερση οποιασδήποτε μορφής μεταλλική κατασκευή που να αφορά :

 • Κατοικίες
 • Πολυώροφα κτίρια
 • Αποθήκες
 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Γερανογέφυρες
 • Δεξαμενές νερού - ατμού - αέρα - λαδιού - καυσίμου
 • Σιλό
 • Γέφυρες
 • Μεταλλότυποι
 • Λαμαρίνες επικαλύψεων
 • Αεραγωγούς
 • Πόρτες βιομηχανικές
 • Δρόμοι καλωδίων

Οι ανάγκες σας και οι απαιτήσεις σας είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό της κατασκευής, τηρώντας πιστά τους σχετικούς Ευρωκώδικες και τις σύγχρονες μεθόδους οικοδομικής αντίληψης.