Εταιρικό Προφίλ


Η εταιρεία ΜΙΧΑΗΛΟΣ, ιδρύθηκε το 1973 με βασικό αντικείμενο την εμπορία & επεξεργασία σιδήρων-λαμαρινών. Στην συνέχεια προχώρησε στην μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως Μεταλλικών κατασκευών.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες της στην ανάληψη και εκτέλεση έργων υπό μορφή TURN-ΚΕΥ συμπεριλαμβάνοντας και τα απαιτούμενα έργα Πολιτικού Μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα κλιματισμού.

Η μακρόχρονη δραστηριότητά της στο χώρο και η συνεργασία της με σημαντικούς στο είδος ξένους οίκους με μεγάλη πείρα στις μεταλλικές κατασκευές έδωσε στην εταιρεία τις απαιτούμενες εμπειρίες για την οργάνωση, μελέτη,και εκτέλεση πάσης φύσεως μεταλλικών κατασκευών.

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας συνολικής επιφάνειας 4.500 τμ. σε χώρο 17.000 τμ. σε συνδυασμό με τον άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό, που συμπεριλαμβάνει στράντζες, πρέσες, ψαλίδια, ανυψωτικά μέσα, μονάδα παραγωγής κοπής, διάτρησης και συγκόλλησης με συνδυασμό τα έμπειρα στελέχη και το εργατικό δυναμικό κατατάσσουν σήμερα την εταιρεία σε μια από τις σημαντικότερες στον Ελληνικό χώρο στις μεταλλικές;κατασκευές.

Η πιστοποίηση της εταιρείας κατά ISO 9002, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα βρίσκετε υπό έγκριση στο τελικό στάδιο πιστοποιήσεων ως Κατασκευαστές Βαρέων Μεταλλικών Κατασκευών, αποτελεί εγγύηση της ποιότητας των κατασκευών μας.