Ηλεκτρολογικά

Η συνεχής ενημέρωση και εξειδίκευση σε θέματα νέων τεχνολογιών μας δίνουν την ευχέρεια σχεδιασμού αξιόπιστων λύσεων και τη δυνατότητα δημιουργίας εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών καλύπτοντας όλο το φάσμα των ηλεκτρολογικών εφαρμογών (βιομηχανικούς χώρους, κατοικίες, γραφεία, κ.τ.λ.)

Στόχος μας είναι η παροχή σύγχρονων, λειτουργικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται επιγραμματικά είναι οι εξής:

  • Ηλεκτρικά καλώδια φωτισμού και κίνησης
  • Ηλεκτρολογικοί πίνακες κίνησης και φωτισμού
  • Συστήματα ελέγχου - τηλεφωνικές εγκαταστάσεις
  • Συστήματα ελέγχου κατανάλωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων