Σχεδιασμός

Σχεδιάζουμε το κτίριό σας μαζί σας με τα πλέον σύγχρονα προγράμματα σχεδίασης δίνοντάς σας την ευκαιρία να διαμορφώσετε την τελική όψη του κτιρίου σας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προτείνοντάς σας βέβαια πάντα μια πλειάδα λύσεων.

Η παραγωγή των μεταλλικών τμημάτων των κτιρίων καθοδηγείται από εξελιγμένο σύστημα λογισμικού σχεδίασης και προγραμματισμού της παραγωγής, το οποίο επιτρέπει το σχεδιασμό και την περιγραφή του κάθε δομικού στοιχείου. Με βάση το λογισμικό αυτό δίδεται στην παραγωγή σχέδιο του κάθε στοιχειού με ακρίβεια χιλιοστού των διαστάσεων του, των οπών του, που θα συγκολληθεί , το πάχος της συγκόλλησης, η μεθοδολογία της συγκόλλησης κλπ.

Η εταιρία μας εκπονεί όλες τις απαραίτητες μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

  • Μηχανολογική
  • Αρχιτεκτονική
  • Στατική
  • Τοπογραφική

Οι μελέτες υλοποιούνται από εξειδικευμένους μηχανικούς για κάθε τομέα τηρώντας πάντα αυστηρά τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που προβλέπονται για την επίτευξη ενός ποιοτικού αποτελέσματος.