Αρχική


Η Μέταλλον δραστηριοποιείται στην κατασκευή παντός είδους μεταλλικών κατασκευών.

Η εταιρία αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκτέλεση μεταλλικών έργων από τη μελέτη και το σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή, ανέγερση και παράδοση.

Κορυφαίο μας στόχο αποτελεί  η υψηλή ποιότητα, η συνέπεια, η καινοτομία, η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα.

Η υψηλή τεχνογνωσία και η εμπειρία τόσο του προσωπικού όσο και των συνεργατών μας επιτρέπει την κατασκευή, την τοποθέτηση και την παράδοση των έργων σε μικρό χρονικό διάστημα.

Οι μεταλλικές κατασκευές έχουν μακρά παράδοση στο χώρο των κτιριακών έργων. Με  την τεχνολογική εξέλιξη στα υλικά επένδυσης, στις μεθόδους βαφής και στα μονωτικά υλικά αποτελούν την προσφορότερη λύση για βιομηχανικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, supermarkets, εμπορικά κτίρια, κτίρια γραφείων κ.λ.π.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα των μεταλλικών κατασκευών είναι μεταξύ άλλων:

  • Ο μεγάλος συντελεστής ασφάλειας
  • Το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα
  • Η ευελιξία
  • Ο μικρός χρόνος κατασκευής
  • Η οικονομία.